เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา

เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนน 331 (ฉะเชิงเทรา - สัตหีบ) ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 

โทรศัพท์ : 0-3858-9425-6
            : 0-3858-9701-2
โทรสาร : 0-3858-9425  

อีเมล์ : admin@tungsadao.go.th

ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา

Share on Line
Share on Pinterest