เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

ขอขอบพระคุณ คุณจารุวรรณ บุปผฤทธิ์ คุณพรนิภาบุปผฤทธิ์ คุณสุปราณี บุปผฤทธิ์ ที่ได้ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค

ขอขอบพระคุณ คุณจารุวรรณ บุปผฤทธิ์ คุณพรนิภาบุปผฤทธิ์ คุณสุปราณี บุปผฤทธิ์ ที่ได้ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค

#มีแล้วแบ่งปัน

ในวันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564

นายศิทธิพงษ์ มณีวงศ์ (นายกแสบ) นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะเดา

ขอขอบพระคุณ คุณจารุวรรณ บุปผฤทธิ์

คุณพรนิภาบุปผฤทธิ์

คุณสุปราณี บุปผฤทธิ์

ที่ได้ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับทางเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เพื่อให้เทศบาลฯ นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

Share on Line
Share on Pinterest