เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม วันละ 3 มื้อ เช้า/กลางวัน/เย็น ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม วันละ 3 มื้อ เช้า/กลางวัน/เย็น ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ได้ลงพื้นที่ส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม วันละ 3 มื้อ เช้า/กลางวัน/เย็น ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา

Share on Line
Share on Pinterest