เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายกรกฎ บุญอยู่ ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา โดยมีสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จากอำเภอแปลงยาว และโรงพยาบาลแปลยาว เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest