เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

ตัดหญ้าตามโครงการจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายในสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา

ตัดหญ้าตามโครงการจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น  ปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายในสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

นายศิทธิพงษ์ มณีวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะเดา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ร่วมกันลงพื้นตัดหญ้าตามโครงการจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ปรับภูมิทัศน์ บริเวณภายในสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest