เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

ลงพื้นตัดหญ้าตามโครงการจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเรียบค่าย ตชด.ส่วนหน้า

ลงพื้นตัดหญ้าตามโครงการจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น  ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเรียบค่าย ตชด.ส่วนหน้า

วันศุกร์ที่ 17กันยายน 2564

นายศิทธิพงษ์ มณีวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะเดา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ร่วมกันลงพื้นตัดหญ้าตามโครงการจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเรียบค่าย ตชด.ส่วนหน้า ภายในสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest