เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

กิจกรรม "เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย"

กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11ตุลาคม 2564

นายเอกราช ยอดมณี ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม "เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย" ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา

Share on Line
Share on Pinterest