เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

กิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร

กิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 นายศิทธิพงษ์ มณีวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะเดา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กองช่าง นำรถกระเช้า , รถไถแทรกเตอร์ และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถบรรทุกขยะ

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

Share on Line
Share on Pinterest