เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

โครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยขึ้นในทุกจังหวัด(ภาคตะวันออก) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยขึ้นในทุกจังหวัด(ภาคตะวันออก) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายศิทธิพงษ์ มณีวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะเดา ได้มอบหมายให้นายอาณัติ สากล พนักงานวิทยุ งานป้องกันฯเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยขึ้นในทุกจังหวัด(ภาคตะวันออก) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ด้วยงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ เอียดสังข์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สภ.แปลงยาว รพ.แปลงยาว สาธารณสุขอำเภอ และองค์การบริหารส่วนท้องทั้ง 7 แห่ง ร่วมอบรมโครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่รถจักรยานยานต์ปลอดภัยขึ้นในทุกจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ด้วยแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ได้เห็นความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยทางจังหวัดฉะเชิงเทราได้คัดเลือกอำเภอแปลงยาวสำหรับดำเนินการทุกตำบล เพื่อลดการบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยมีการขับเคลื่อนในอำเภอ ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอำเภอแปลงยาว ชั้น 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

Share on Line
Share on Pinterest