เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

กิจกรรม "เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย

กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

นายเอกราช ยอดมณี ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม "เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย" ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา

Share on Line
Share on Pinterest