เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

แสดงความยินดีเพื่อเป็นกำลังใจ นายพเยาว์ เกตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

แสดงความยินดีเพื่อเป็นกำลังใจ  นายพเยาว์ เกตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นายศิทธิพงษ์ มณีวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะเดา

นายพนม มากทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะเดา

ได้ร่วมแสดงความยินดีเพื่อเป็นกำลังใจ

นายพเยาว์ เกตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

Share on Line
Share on Pinterest