เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำเจล-แมส แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งสะเดา

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำเจล-แมส แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งสะเดา

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นายศิทธิพงษ์ มณีวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะเดา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำเจล-แมส แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุ่งสะเดา

Share on Line
Share on Pinterest