เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา Tungsadao Subdistrict Municipality

ลงพื้นตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอแปลงยาวตามขอการสนับสนุน

 ลงพื้นตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอแปลงยาวตามขอการสนับสนุน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

นายศิทธิพงษ์ มณีวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะเดา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา(งานรถกระเช้าไฟฟ้าสาธารณะ)ได้รับมอบหมายลงพื้นที่

- นำรถไถแทรกเตอร์ ลงพื้นตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอแปลงยาวตามขอการสนับสนุน ดำเนินการเรียบร้อย

- แก้ไขไฟส่องสว่างจำนวน 3 จุด เปลี่ยนบัลลาสตต์125วัตต์ 1ตัว, เปลี่ยนหลอดไฟ125วัตต์จำนวน1หลอด บริเวณ ถนนหนองครก - บางบ่อ ดำเนินการเรียบร้อย

ไฟฟ้าส่องสว่างสามารถใช้การได้ตามปกติแล้ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้????????????????

????หากประชาชนพบเห็นไฟฟ้าส่องสว่างดับ (ของเทศบาลตำบลทุ่งสะเดา)

โปรดแจ้ง☎️038-589-425 ต่อ 120 งานกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา

Share on Line
Share on Pinterest